Dr Tács Tímea

A fegyvertartók pszichológiai alkalmasságát első fokon vizsgáló szaklaboratóriumok oki.hu/attachments/ar…

2018.12.02 13:26

uzemorvos-budapest.hu uzemorvos-budapest.hu
Download Flash
uzemorvos-budapest.hu uzemorvos-budapest.hu

Háziorvoslás

Tisztelt Cégvezetők, Vállalkozás vezetők!

Budapesten, a belvárosban működő üzemorvosi szolgálat vagyunk. Dr Tács Tímeának hívnak, a Humán Prevenció Bt. képviselője vagyok, családorvosi és foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával rendelkezem. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem. A licencvizsgát követően családorvosi szakvizsgát tettem. 2000. január óta dolgozom családorvosként (felnőtt háziorvosként). 2004 óta, mint üzemorvos cégek számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtok.

Rendelőm Budapesten, a belvárosban, az Astoria és a Deák tér közelében található a Wesselényi utcában. Cím: 1077 Budapest Wesselényi u 11. bejárat a Síp utca felől. A rendelési időt ide kattintva megnézheti.

Az üzemorvosi szolgáltatást professzionális, felsőfokú képesítéssel rendelkező munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi szakemberekkel végezzük. Külső munkatársként munkajogra szakosodott jogász segíti munkánkat. A Nemzeti Munkaügyi Hivatallal, OKBI-tel konzultálva képviseljük szerződött cégeink ügyeit.

Amennyiben Ön szervezett munkavégzés keretében foglakoztat munkavállalót, úgy Önnek szüksége van foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra(üzemorvosra), melynek költségét az adójában elszámolhatja.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást az alábbi címen végezzük 1077 Budapest Wesselényi u 11.


Nagyobb térképre váltás

Esetleges munkavédelmi , ÁNTSZ ellenőrzés során kérik Öntől a következők meglétét: munkavállalók orvosi alkalmasságát, elsősegély vizsgával rendelkező munkavállalót, elsősegély dobozt, elsősegélynyújtási protokollt és a foglakozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződést.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata, hogy szakmai segítséget nyújtson a munkahelyi kockázatelemzésben, tanácsot adjon, a munkahelyi egészségkárosító tényezők figyelembe vételével elvégezze a szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokat: előzetes-, időszakos-, személyi higiénés-, soronkívüli-, záróvizsgálat.

Biztosítjuk a szerződött partner munkavállalói számára a folyamatos üzemorvosi elérhetőséget, előzetes bejelentkezés alapján.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás külön díjazás mellett történik. A munkavállalók FEOR kódok alapján történő törvényi besorolás A,B,C,D kategóriákat különböztet meg.

Az alábbi vizsgálatokat, kezeléseket helyben végezzük:
12 elvezetéses EKG,
24 órás EKG,
beteg monitorozás,
24 órás ABPM (vérnyomásmérés),
24 órás SPO2 mérés (a vér oxigén szaturáció mérése - pl: alvási apnoé),
légzésfunkció - spirometria,
hallásvizsgálat - audiometria,
látás, és színtévesztés vizsgálat,
érszűkület (Doppler) vzsgálata,
carotis ultrahang, doppler vizsgálat,
ultrahangos csontsűrűség vizsgálat,
labor vizsgálat,
vérnyomás-, vércukormérés,
oxigén terápia,
testzsír százalék mérés,

Vállaljuk munkavállalók, munkáltatók komplex diagnosztikai vizsgálatát, szűrését: kardiológiai alapú "menedzser-szűrést" szakorvos kollégák bevonásával, a mellékletben olvasható díjazás szerint.

Az üzemorvosi szolgáltató:
- Végzi a külön jogszabályban, valamint a mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkaköri alkalmassági (ideértve az előzetes-, időszakos-, a soron kívüli, a záró) vizsgálatokat és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
- Eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek /hatóságok/ és rendelkezik a jogszabályokban előírt formanyomtatványokkal.
- Végzi a vonatkozó jogszabályok által előírt védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását, továbbá vezeti az előírás szerinti nyilvántartást.
- A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek gyanújának tisztázásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, az előírt hatósági bejelentéseket megteszi.
- Pozitív laboratóriumi eredmény, fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedése gyanúja esetén azonnal értesíti a Megbízót.
- Végzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát éves / féléves gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül.
- Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást tart.
- Végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát.
- Megfelelő informatikai háttérrel rendelkezve előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását.
- Közreműködik a 89/1995.(VII.14.) Kormányrendeletben és a 27/1995.(VII.25.) NM rendeletben meghatározott közreműködői feladatok ellátásában.
- Közreműködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
- Közreműködik a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában.
- Közreműködik az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegély nyújtók szakmai felkészítésében.
- Közreműködik a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
- Kezdeményezi a munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges szakorvosi vizsgálatokat.

Foglalkozás-egészségügy

Ürlapok, Tájékoztatók, Jegyzőkönyvek

Foglalkozás-egészségügy - letölthető adatlapok

Megbízási szerződés - MINTA - Megbízási szerződés MINTA .pdf formátumban

Munkáltatói adatlap - Munkáltatói adatlap Word (.doc) formátumbanfontos

Munkavállalói adatlap - Munkavállalói adatlap Excel (.xlsx) formátumbanfontos

Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - (pdf ürlap formátum) fontos

Munkavállaló pszichés, pszichoszociális felmérése - kérdőív

FEOR számok - A foglalkozási osztályozás négyszámjegyes rendszeres jegyzéke

Munkahelyi baleset

Munka-baleset

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV

Biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Egészségvédelmi jelzések - A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések (Piktogramok)

Bejelentési kötelezettségek

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

Vizsgálati lap - a bejelentést igénylő kóroki tényezővel kapcsolatban - 5. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről - mérgezésről, fokozott expozícióról - 4. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM

Értesítés NMH - Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegségről- 3. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM

Veszélyes anyagok

Veszélyes áru szállítás - Nemzeti Közlekedési Hatóság

Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák -megrendelő (szerződött ügyfeleinknek díjmentes)

R mondatok - A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

S mondatok - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S mondatok

GHS veszély jelképek - A Globálisan Harmonizált Rendszer szerint alkalmazott jelképek

Veszély jelképek - Címkeként használatosak az Európai Közösség területén és több más országban

VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK - ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 1. kötet - 2009

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 2. kötet - 2009

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 3. kötet - 2009

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 4. kötet - 2010

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 5. kötet - 2010

Kockázatra utaló megjegyzések - Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák

Toxikológia

TOXIKOLÓGIA - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Módszertani útmutató - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Foglalkozási ólomexpozíció - fém-ólom és az ólom ionos vegyületei

Kontakt dermatitiszek - a leggyakoribb foglalkozási bőrbetegségek

A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA - Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

TETOVÁLÁS, TETOVÁLÓSZEREK - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Mérgező növények, növényi mérgek - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények hatása időskorban - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Kockázatelemzés

Képernyős munkahely kockázatvizsgálata - komplex, képernyős munkahely vizsgálati ürlap

Háziorvoslás

Jogszabályok, Rendeletek

Magyarország Alaptörvénye

1993. évi XCIII. Törvény - a Munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1997. évi CLIV. Törvény - az Egészségügyről

OMMF jogszabály-módosítások

MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet - a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

1999. évi XLII. Törvény - a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának szabályairól

2000. évi XXV. Törvény - a Kémia biztonságról

89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet - a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

1997. évi XLVII. törvény - a az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet - a az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyis higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM. rend. - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet - a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet - a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet - foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet - a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet - A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet - a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet - a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

7/2010. (III. 31.) KvVM rendelet -az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításárólFoglalkozás-egészségügy

Munkahelyi elsősegélynyújtás

Munkahelyi elsősegély- 1993.évi XCIII. törv. 46. § A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

Munkahelyi elsősegélynyújtás - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46.§-a értelmében

ELSőSEGÉLY - útmutató

Elsősegélynyújtás jegyzet - Nyeste Zsolt 2007

Munkahelyi elsősegély tanfolyam - Az alábbi időpontokban indítunk munkahelyi elsősegély tanfolyamot.
Felnőttképzési engedélyszám: 00138-2012

2017 február 14
2017 március 28
2017 április 11
2017 május 23
2017 június 13
2017 július 25
2017 augusztus 15
2017 szeptember 26
2017 október 10
2017 november 21


Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok árai:

nettó 10.000 Ft +áfa / fő

Az ár tartalmazza a képzést, jegyzetet, vizsgát és az igazolást.


Elsősegély protokoll - az üzemorvosi szolgálat állítja össze: - Alapvető szempontok a munkahelyi elsősegély protokoll megtervezéséhezés az elsősegélynyújtáshoz véletlen vegyi expozició/mérgezés esetén.

Munkahelyi elsősegély felszerelések tartalma - MSZ 13553-as szabványnak megfelelően

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet - Elsősegélyhelyek

MSZ 1585:2001 Elsősegélynyújtási útmutató villamos áramütéses balesetekhez - egészségügyi szakképzettséggel nem rendelkezők részére

Open
Open
Site by sky